Türkiye ve Dünyada Kitap Okuma Değerlerinin Karşılaştırması ve Sosyal Yaşamımıza Etkileri

İbrahim Ortaş

Öz

Bir ülkenin gelişmişliği o ülkenin kültür temelli okuma düzeyi ile doğrudan ilgilidir. Türkiye›nin eğitim düzeyi ortalama 6 yıldır. Kadınların ve kırsalda yaşayan nüfusun okuma yazma oranı düşüktür. Türkiye›de kitap ve gazete okuma oranı aynı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelere göre oldukça düşüktür.
Okul çağındaki çocuk ve gençlerin çoğunun ders dışında okur-yazar olmadıkları görülüyor. Bu bağlamda toplumun kültür karnesi ile ders dışı okur- yazarlık düzeyi arasında bir ilişki görülmektedir. Türkiye’de kültüre verilen önem bütçe ile doğru orantılıdır. Türkiye’de kitap ve gazete okuma oranı oldukça düşüktür. Bu durum ülkemizin kültürel gelişimi için önemli bir tehdittir. Birçok toplumsal sorunun temelinde işte bu kültür temelli okuma, yazma ve sanatsal etkinliklere katılımda yaşanan sorunların olduğunu inancındayız. Bu nedenle ülkemiz için güncel gereksinimler doğrultusunda kültür politikası oluşturarak aydınlık bir geleceğe taşımak, demokratik ve bilinçli bireyler yaratmak adına büyük önem
taşımaktadır.


Anahtar Kelimeler


Kitap okuma; okuma kültürü; kültür karnesi; kütüphane kullanma bilinci; Türkiye.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##