Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk Kütüphanesi Kullanım Araştırması

Umut Al, İrem Soydal

Öz

Bu çalışmada Kütüphan-e Türkiye Projesi hakkında genel bilgiler sunulmakta, proje kapsamında yapılan çalışmalara yer verilmekte, projenin hedef kitlesini oluşturan 26 ildeki 78 halk kütüphanesinin kullanıcılarına yönelik olarak hazırlanmış “Halk Kütüphanesi Kullanım Araştırması Anketi”nden elde
edilen bulgular değerlendirilmektedir. Söz konusu anket çalışması 19 Şubat 2014 ile 14 Mart 2014 tarihleri arasında proje kapsamında incelenmekte olan 26 ildeki halk kütüphanelerinde uygulanmıştır. Anket 26 sorudan oluşmaktadır ve halk kütüphanelerinin ziyaret edilme sıklıkları, kullanılma amaçları, halk kütüphanelerinde verilebilecek olan eğitimlere yönelik tutumlar gibi konularda detaylı bilgilerin elde edilmesine olanak tanımaktadır. Çalışma sonucunda, kırsal alanda yaşayan kütüphane kullanıcılarının kentsel alanda yaşayan kullanıcılara oranla teknoloji sahipliği bakımından daha dezavantajlı konumda
bulunduğu, kullanıcıların yaşları ile kütüphaneyi ziyaret etme sıklıklarının ters orantılı olduğu, halk kütüphanelerinden en fazla kitap ödünç almak ya da okumak amaçlı olarak yararlanıldığı, özellikle bilgisayar kullanımı ile ilgili olarak halk kütüphanelerinde ücretsiz olarak verilecek eğitimlere
kullanıcıların katılma eğiliminde oldukları belirlenmiştir. Çalışmamız, proje kapsamında seçilen kütüphanelerdeki mevcut durumu kullanım araştırmasına dayalı olarak ortaya koymakta ve halk kütüphanelerinin vatandaşların gereksinimleri doğrultusunda yararlanabilecekleri birer çekim merkezi haline dönüştürülmesi hedefine yönelik olarak neler yapılabileceği konusunda öneriler sunmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Kütüphan-e Türkiye Projesi; Türkiye’de halk kütüphaneleri; halk kütüphanelerinin kullanımı; kullanıcı araştırmaları.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##