Belge Yönetiminin Bir Unsuru Olarak Yazışma Yönetimi

Hüseyin Odabaş, Fatih Rukancı

Öz

Günümüzde kurumsal faaliyetler sonucu üretilen belgelerin önemli bir bölümünü yazışmalar oluşturmaktadır. Önemli miktarda üretilen yazışmalar, kurumlarda kurumsal işlerin aksamasına, işgücünün zayıflamasına ve işlem maliyetinin art­masına neden olmaktadır. Bu nedenle gerek üretildikleri kurum bünyesinde gerekse devredildikleri arşivlerde yazışmaların üretilmesi, kullanılması, dosyalanması, ayıklanması, korunması ve düzenlenmesine yönelik işlemlerin kontrol altına alınması gerekmektedir. Bu çalışmada belge yönetiminin önemli, bir unsuru olan yazışma yönetiminin kurum ve kuruluşlarda ve arşivlerde bel­gelerin üretimi, kullanımı, korunması ve düzenlenmesi işlemlerine olan yansı­maları genel olarak değerlendirilerek ülkemizdeki durum ortaya konulmaya çalışılmıştır

Anahtar Kelimeler


Kurumsal Yazışmalar; Belgenin Yaşam Döngüsü; Yazışma Üretimi; Yazışma Kullanımı; Yazışma Düzenleme

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##