Kütüphane ve Bilgi Hizmetlerine Darwinist Yaklaşım

Murat Yılmaz

Öz

Kütüphaneler, insanlar gibi toplumda yaşayan canlı birer organizmadırlar. Darwinizm doktrinine göre her canlı yaşamak için birbirleriyle mücadele etmek zorundadır. Mücadeleden galip gelen, hayatta ka- lır. Kütüphaneler, kullanıcılarına (müşterilerine!) bilgi hizmeti sunarken başka kütüphanelerle rekabet etmek yerine birbirleriyle işbirliğine gitmelidirler. Kütüphaneler için asıl olan, mücadele değil dayanış- ma ve işbirliği olmalıdır.

Anahtar Kelimeler


Darwinizm; Sosyal Darwinizm; kütüphaneler; bilgi hizmetleri

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##