Kütüphaneciliğin Teknik Boyutu ile Düşünsel Boyutu Üzerine Bir Tartışma

Aytaç Kayadevir

Öz

Amacın yalnızca tartışmak olduğu bu yazıda, bilimsel bir disiplin olarak kütüphaneciliğin iki boyutu olan teknik boyut ile düşünsel boyut üzerinde durularak, teknik boyuta gereğinden fazla önem verilirken düşünsel boyutun pek çok sefer göz ardı edilmesinden duyulan rahatsızlık dile getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


kütüphaneciliğin teknik boyutu; kütüphaneciliğin düşünsel boyutu; kütüphanecilik

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##