Bilgi Teknolojisinin Üniversite Kütüphanelerindeki Planlama ve Örgütleme İşlevleri Üzerine Etkileri ve Türkiye’deki Uygulamaya İlişkin Bir Araştırma

Mesut Kurulgan

Öz

Bilgi teknolojisinde (BT) meydana gelen hızlı değişimler ve bilgisayar donanım maliyetlerinin giderek azalma eğilimi göstermesi, BT'nin üniversite kütüphanelerinde yoğun bir biçimde kullanılmasına yol açmaktadır. Üniversite kütüphaneleri, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilmek için örgütsel süreç ve yapılarında birtakım değişikliklere gitmek zorundadır. Bu bağlamda, çalışma, Türkiye’deki üniversite kütüphane yöneticilerinin, BT’nin, temel yönetim işlev­lerinden planlama ve örgütleme üzerine etkilerine ilişkin görüşlerini saptamayı ve bu etkilerin kişisel ve örgütsel değişkenlere göre anlamlı bir farklılık gös­terip göstermediğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Alanında yapılan ilk araştır­ma olması açısından, bu çalışma, yapılacak diğer araştırmalara ışık tutmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler


Bilgi teknolojisi; Üniversite kütüphaneleri; Planlama ve örgütleme işlevi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##