İçindekiler

GENEL BAŞKANIN KÖŞESİ

Genel Başkanın Köşesi PDF PDF (English)
Ali Fuat Kartal 1-2

ANMA

“Sevgili Arsız Ölüm” Adile Günden’in Anısına Saygıyla ... PDF PDF (English)
M. Tayfun Gülle 5-6

HAKEMLİ YAZILAR

Cumhuriyet’ten Günümüze Bilgi Profesyonellerinin Eğitiminde Başlıca Yönelişler PDF
İrfan Çakın 7-24
Köy Enstitülerinde Okuma ve Kütüphane PDF
Hasan S. Keseroğlu 24-40
Bilgi Teknolojisinin Üniversite Kütüphanelerindeki Planlama ve Örgütleme İşlevleri Üzerine Etkileri ve Türkiye’deki Uygulamaya İlişkin Bir Araştırma PDF
Mesut Kurulgan 41-55
Türkiye’de Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Süreci ve Halk Kütüphaneleri PDF
Bülent Yılmaz 56-77

HAKEMSİZ YAZILAR

İran’da Lisansüstü Kütüphanecilik Eğitimi PDF
Mehdi Afzali 78-85
Avrupa Konseyi / EBLIDA Avrupa Kütüphaneleri îçin Yasal Düzenleme ve Politika Kılavuz İlkeleri PDF
Selma Alpay Aslan 86-96
Bilimsel Yayınlarda Üniversitelerin Yeri PDF
Doğan Atılgan 97-104
A.Ü.DTCF. Kütüphanecilik Bölümü’nün 50. Yılı İçin GEÇMİŞ’in BELLEĞİ PDF
Özer Soysal 105-113
21. Yüzyılda Bilgi Profesyonellerinin Yeterlilikleri PDF
Figen Şahin 114-127
Teknik Açıdan İnternet ve Telif Hakkı PDF
Murat Yılmaz 128-138

TANITIM DEĞERLENDİRME

RAKAMLARIN EVRENSEL TARİHİ PDF
Hasan S. Keseroğlu 139-142
Türkiye’de Hukuk Kaynaklarının Bibliyografik Denetimi PDF
Mustafa Bayter 143-144

HABERLER

41. Kütüphane Haftası kutlandı... PDF
TK Yayın Kurulu 145-158

MESLEKİ TOPLANTILAR

Mesleki Toplantılar PDF
TK Yayın Kurulu 159-162
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##