Türkiye’de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Özel İdarelere Devri Konusunda Özel İdare Yöneticilerinin Görüşleri

Orhan Açıkgöz, Bülent Yılmaz

Öz

Bu çalışma, “Türkiye’de halk kütüphanelerinin özel idarelere devri konusunda özel idare yöneticilerinin yaklaşımlarını ortaya koyarak, özel idareler açısından devrin gerçekleştirilmesi için uygun koşulların var olup olmadığını belirlemek” amacıyla hazırlanmıştır. Türkiye’deki tüm il ve ilçe özel idareleri araş­tırma evrenini oluşturmaktadır. Buna göre, 81 il ve 892 ilçe olmak üzere araştırma evrenini oluşturan toplam özel idare sayısı 973’tür. Araştırma için hazırlanan anketler, 15.11.2011 15.01.2012 tarihleri arasında Türkiye’deki 81 il özel idaresi ile bu illerden seçilmiş 81 ilçe özel idaresine gönderilmiştir. Bunlardan 66 il ve 59 ilçe özel idare yöneticisi, anketleri yanıtlayarak araştırmaya katılmış ve böylece evren toplam 125 özel idare ile örneklenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’de özel idare yöneticilerinin var olan koşullarda halk kütüphanelerinin özel idarelere devredilmesini istemediği ortaya çıkmıştır. Özel idare yöneticileri ayrıca devrin gerçekleşmesi halinde halk kütüphanesi hizmetle­rinde genel olarak bir değişiklik olmayacağına ve halk kütüphanesinin özel idareler için gereksiz yükler getireceğine inanmaktadırlar. Buna karşın, özel idare yöneticileri, devrin gerçekleşmesi halinde özel idarelerin halk kütüphanelerine yeterli desteği ve önemi vereceğini düşünmektedirler.


Anahtar Kelimeler


halk kütüphaneleri; özel idareler; halk kütüphanesi hizmetlerinin özel idarelere devri

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##