Kütüphane ve Bilgibilim Eğitimi: Arnavutluk İçin Bir Yaklaşım

Elsa Bitri

Öz

Bu çalışma Arnavutluk için Kütüphane ve Bilgibilim (KBB) alanında dünya gelişmelerine pa­ralel olarak üniversite düzeyinde uygulanabilir bir eğitim programı önerisi sunmayı amaçlamaktadır. KBB alanı diğer alanlar gibi bilimsel ve teknolojik gelişmelerden derinden etkilenmiştir. Gelişim-eğitim etkileşimi kendini eğitim programlarındaki değişikliklere de yansıtmaktadır. Teknolojik ve bilimsel de­ğişimlerin eğitimi çok derinden etkilediği bir dönemde ancak profesyonel gelişmeleri ve yerel gereksi­nimleri kuşatacak esnek ve genel bir yaklaşım önerilebilir. Çalışmada betimleme yöntemi kullanılmış, veri toplamak için Arnavutluk ’ta farklı türden kütüphanelerde çalışan 94 kütüphaneciye ve 6 eğitmene anket uygulanmıştır. Betimlenen veriler ışığında, Arnavutluk için lisans düzeyinde bir KBB eğitiminin istendiği ve hatta gerektiği sonucuna varılmıştır. Çalışmanın sonucunda Arnavutluk için kavramsal bir KBB eğitimi yaklaşımı önerilmiştir. Bu yaklaşım bilgi kaynakları, bilginin düzenlenmesi, bilgi kullanıcı­ları ve iletişim, araştırma, kuram ve felsefe, sistemler ve bilgi teknolojileri, yönetim ve diğer disiplinler konular olmak üzere sekiz temel öğeden/ konu alanından oluşmaktadır.


Anahtar Kelimeler


kütüphane ve bilgibilim eğitimi; Arnavutluk’ta kütüphanecilik; Arnavutluk’ta kütüphane ve bilgibilim eğitimi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##