Üniversite Kütüphanelerinde Web 2.0 Teknolojilerinin Kullanımı ve Web Tabanlı Kullanıcı Eğitimi İçin Öneriler

Demet Işık

Öz

Kullanıcı eğitimi, kütüphane kaynak ve hizmetlerinden kullanıcının üst düzeyde yararlanması için gerekli bilgi ve becerilerin kullanıcılara, kütüphaneciler tarafından kazandırılması çabasının tümüdür. Hangi tür kütüphane olursa olsun, kullanıcı eğitimi kütüphane çalışmalarının ve/veya hizmetlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Pek çok hizmetinin yanı sıra, kullanıcı eğitimi vermekle sorumlu olan üniversite kütüphaneleri, tüm üniversite çevresinin kütüphaneden üst düzeyde yararlanabilmesi için kullanıcı eğitimini hem amaçlarına, hem çağın teknolojisine, hem de kullanıcı beklentilerine uygun bir biçimde yerine getirmekle de yükümlüdür. Elektronik ortamda bilgi kaynaklarının artış göstermesi, kütüphane kaynaklarına uzaktan erişim olanağı, Web 2.0 teknolojilerinin kütüphanelere de girmesi (ve kullanıcı beklentilerinin bu doğrultuda değişmesi) bu ortamlardan yararlanarak Web tabanlı kullanıcı eğitiminin hazırlanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.


Anahtar Kelimeler


üniversite kütüphaneleri; kullanıcı eğitimi; web tabanlı kullanıcı eğitimi; web 2.0 uygulamaları; kütüphane 2.0

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##