Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerinin Normalleştirme Sürecindeki Rolü

Güler Demir

Öz

Modern ceza anlayışında kişiyi cezalandırmak değil kazanmak ön plandadır. Bu nedenle hükümlü ya da tutuklunun hapis olduğu süreci en az hasarla atlatması ve bu sürecin olabildiğince yapıcı bir sürece dönüştürülmesi hedeflenir. Bu noktada gelişmiş ülkelerin benimsediği ve ön plana çıkardığı “normal­leştirme” (normalization) ilkesi esastır. Normalleştirme ilkesi ile kurum ortamı ile koşulları hükümlü ya da tutukluya olası en fazla düzeyde dış dünyayı ve alışık olduğu yaşam biçimini anımsatacak biçimde düzenlenir. Çalışmanın varsayımı, yeterli nitelikleri taşıyan bir ceza infaz kurumu kütüphanesinin, nor­malleştirme sürecine katkı sağlayarak ivme kazandıracağı biçimindedir. Ceza infaz kurumu kütüpha­neleri kurumların yüzleştikleri problemlerden etkileniyor ve güvenlik kaygısı normalleştirme sürecinin önünde zorlu bir engel oluşturuyor olsa da, kütüphaneler hükümlü ve tutukluların kendilerini en fazla özgür ve dış dünyaya yakın hissettikleri yerlerdir. Dünyada, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Ka­nada, İngiltere ve İskandinav ülkelerinde, normalleştirme sürecine katkısı önemsendiğinden ceza infaz kurumu kütüphanelerinin gelişimi için çaba gösterilmektedir.


Anahtar Kelimeler


normalleştirme; ceza infaz kurumu kütüphanesi; hapishane kütüphanesi; hükümlü ve tutuklu; hapis

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##