Yine Bir Kataloglama Kuralları Kitabı Üzerine

Necmeddin Sefercioğlu

Öz

Bu yazıda, Y. Doç. Dr. Hasarı S. Keseroğlu’nun, Türk Kütüphaneciliği 'nde [9(2): 148-169, Haziran 1995] yayımlanan “Kataloglama Kuralları’nm Eleştirisi Üzerine” adlı cevap yazısında yer alan görüşler tartışılmaktadır. Dr. Keseroğlu, o yazısında, Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu’nun yine bu dergide [8(4):288-303, Sonbahar 1994] •yayımlanan “Bir Kataloglama Kuralları Kitabı Üzerine” adlı yazısındaki eleştirileri cevaplandırıyordu.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##