İçindekiler

EDİTÖRDEN

IFLA ’95 - İstanbul, INET-TR ’95 ve Seçim ’95 PDF
Yaşar Tonta 367-369

GENEL BAŞKANIN KÖŞESİ

Bir Yılın Ardından ve IFLA ’95-İSTANBUL PDF
Hasan Duman 370-376

HAKEMLİ YAZILAR

BabiFden ‘Kütüp-Uzay’a PDF
Talât Halman 377-385
Bilgi Kaynağı Olarak Patentler, Markalar ve Türk Patent Enstitüsü PDF
Erdoğan Karaahmet 386-397
Bilgi Taramalarının Değerlendirilmesinde Süre ve Maliyet Ölçütleri PDF
Nazlı Alkan 398-411
Yine Bir Kataloglama Kuralları Kitabı Üzerine PDF
Necmeddin Sefercioğlu 412-438

HAKEMSİZ YAZILAR

A.Ü. DTCF Kütüphanecilik Bölümünde Yapılan Doçentlik, Doktora, Master ve Emily Dean Ödülü Alan Lisans Tezleri Bibliyografyası PDF
Doğan Atılgan, Çiğdem Türkan 439-447

GÖRÜŞLER - OKUYUCU MEKTUPLAR

Yeni Bir Derleme Yasası Gereklidir PDF
M. Türker Acaroğlu 448-453

TANITIM - ELEŞTİRİ

Tanıtım - Eleştiri PDF
Arif Aşçı, Neslihan Uraz, M. Türker Acaroğlu, Bülent Yılmaz 454-461

HABERLER

IFLA ’95 İstanbul Haberleri PDF
TK Yayın Kurulu 462-465
Haberler PDF
TK Yayın Kurulu 466-471
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##