Bilgi Taramalarının Değerlendirilmesinde Süre ve Maliyet Ölçütleri

Nazlı Alkan

Öz

Bilgi tarama hizmetlerinin değerlendirilmesinde nitelik ölçütleriyle birlikte kullanılan süre ve maliyet ölçütleri, kullanıcıların, hizmetin niteliği yanında, taramanın süresi ve kendilerine getireceği masraflarla da ilgilenmelerinden doğmuştur. Bu makalede süre ve maliyet ölçütleri, yer yer birbirleriyle, anlamlılık başta olmak üzere çeşitli nitelik ölçütleriyle ve bazı tarama aşamalarıyla ilişkilendirilerek ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Çeşitli düzeylerde değerlendirilebilen bilgi erişim hizmetleri, maliyetin tarama etkinliği, sağlanan yararlar ve performansla ilişkilendirilmesiyle de değer-lendirilebilmektedir. Bu bakımdan bu çalışmada maliyete ilişkin bazı değerlendirme süreçlerine yer verilmiştir. Sonuç kısmında, özellikle ülkemizde çeşitli kütüphane ve bilgi merkezlerinde çalışan profesyonel kütüphaneci ve bilgi tarama uzmanlarıyla, süre ve maliyet hakkında bazı görüşler paylaşılmaktadır.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##