Bilgi Kaynağı Olarak Patentler, Markalar ve Türk Patent Enstitüsü

Erdoğan Karaahmet

Öz

Bir ülkedeki sınai mülkiyet haklarının korunması, buluş faaliyetlerinin gelişmesi, sanayie yeni teknolojilerin uygulanması, yabancı yatırımların artması, ulusal ve uluslararası ticaretin desteklenmesi için çok önemli bir faktördür. Dünyadaki sınai mülkiyet haklarını koruyan ilk ülkelerden biri olan Türkiye’de bugünkü sınai mülkiyet sistemi sadece patent ve marka korunmasını içermektedir. Bu çalışmada teknolojik ve ticari bilgiye erişimin önemi tartışılmakta, sınai mülkiyet hakları ile ilgili temel kavramlar açıklanmakta, Türk Patent Enstitüsünün yapısı, işlevleri ve verdiği enformasyon ve dokümantasyon hizmetleri ve sahip olduğu olanaklar tanıtılmaktadır.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##