Bilgi Taramalarının Nitelik Açısından Değerlendirilmesinde Bütünlük (Kapsam), Yenilik, Tarama Çıktısı ve Kullanıcı Çabası Ölçütleri

Nazlı Alkan

Öz

Bilgi taramalarının nitelik açısından başarısı, temelde onların anlamlılık yönünden başarılı olup olmadıkları ile belirlenir. Tarama hizmetinin kullanıcıları anlamlılığa en büyük önemi vermekle beraber, sadece anlamlı künyelere erişme ile yetinmemekte, nitelikle ilgili başka gereksinim ve beklentilerini de dile getirmektedirler. Söz konusu kullanıcı gereksinim ve beklentileri, bütünlük (kapsam), yenilik, tarama çıktısı ve kullanıcı çabası gibi nitelik ölçütlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu ölçütler, anlamlılık ölçütü ile birlikte, taramaların nitelik açısından değerlendirilmesinde kullanılır olmuşlardır. Bu makalede anlamlılık dışında kalan tüm nitelik ölçütleri, tarama başarısını belirleyen yönleriyle tartışılmıştır. Ölçütlerin tarama başarısızlıklarını da ortaya çıkarabilecekleri üzerinde durularak, bu başarısızlıkları en aza indirebilmek üzere hangi çözüm yolları, önlem ve yaklaşımlara başvurulması gerektiği belirtilmiştir.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##