İçindekiler

EDİTÖRDEN

Geleceğin Kütüphaneleri PDF
Yaşar Tonta 213-216

GENEL BAŞKANIN KÖŞESİ

Son On Yılda Kilometre Taşlarımız PDF
Haşan Duman 217-227

OKUYUCU MEKTUPLARI

IFLA’95-ÎSTANBUL: Nereden Nereye? PDF
Altınay Sertlikli 228-229

HAKEMLİ YAZILAR

Networked Information in Turkey PDF
Yaşar Tonta, Serap Kurbanoğlu 230-234
The Turkish National Library PDF
Gönül Büyüklimanlı 235-237
The Library and Documentation Center of the Turkish Grand National Assembly PDF PDF (English)
Sevgi Korkut 238-240
University Libraries in Turkey PDF PDF (English)
Ahmet Çelik 241-244
Public Libraries in Turkey PDF
Tülin Sağlamtunç 245-248
Turkish Public Libraries at a Glance PDF PDF (English)
Ayhan Kaygusuz 249-254
School Library Development in Turkey PDF PDF (English)
H. İnci Önal 255-257
Turkish Archival Studies PDF PDF (English)
İsmet Binark 258-264
Education for Librarianship in Turkey PDF PDF (English)
Doğan Atılgan 265-267
Children’s Literature in Turkey PDF PDF (English)
Nilüfer Tuncer 268-269
Manuscripts and Rare Books Libraries in Turkey PDF PDF (English)
Muammer Çelik 270-280
Library Associations in Turkey PDF PDF (English)
Yaşar Tonta 281-285
Turkish Librarianship: A Selected Bibliography PDF PDF (English)
Yaşar Tonta 286-293
Elektronik Bilgi Sistemleri PDF
Birgül Egeli 294-301
Bilgi Erişim Sistemleri PDF PDF (English)
Yaşar Tonta 302-314
Bilgi Taramalarının Nitelik Açısından Değerlendirilmesinde Bütünlük (Kapsam), Yenilik, Tarama Çıktısı ve Kullanıcı Çabası Ölçütleri PDF
Nazlı Alkan 315-324
Okuma Sosyolojisi: Ankara’da Oturanların Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma PDF
Bülent Yılmaz 325-336
Maziyi Silmek: Bosna-Hersek’teki Kütüphanelerin ve Arşivlerin Tahribi PDF
Andras Riedlmayer 337-341

GÖRÜŞLER - OKUYUCU MEKTUPLAR

Bilgi Edinme Özgürlüğü Üzerine PDF
Z. Nilgün Öğüş 342-343

TANITIM - ELEŞTİRİ

Tanıtım - Eleştiri PDF
Anıl Çeçen, Ayhan Kaygusuz, Ali Can, Neslihan Uraz, Hülya Ünal Can, Müjgân Şan 344-351

HABERLER

IFLA’95-ÎSTANBUL Haberleri PDF
TK Yayın Kurulu 352-353
Haberler PDF
TK Yayın Kurulu 356-358
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##