İçindekiler

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Tolga Çakmak 1-2

HAKEMLİ YAZILAR/ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Halk Kütüphanelerinin Toplumun Dijital Okuryazarlık Becerilerini Geliştirmedeki Rolü PDF
Canan Ergün, Sinan Güneş 395-422
Türkiye’de Halk Kütüphanesi Çalışanlarında İşe Angaje Olma ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Sözleşmeli Statüde Mesleğe Başlayan Kütüphanecilere Dair Bir Analiz PDF
Mehmet Ali Akkaya, Özgür Polat 423-450
Türkiye’de Kütüphanecilik ve Bilgibilim Alanında Araştırma-Uygulama Boşluğu: Makaleler Kapsamında Yazarlık ve İş Birliğinin Bir Analizi PDF
Mithat Baver Zencir, Talih Öztürk 451-471
Bilgi Yönetimi Bağlamında Metin Madenciliği Teknikleri ile Dijital İçerik Analizi PDF
Levent Kurt, Oya Gürdal, İnci Batmaz 472-494
Halkevlerinde Kitap ve Kütüphane Kıyımı: 1951 PDF
Hasan Sacit Keseroğlu 495-511

TANITIM DEĞERLENDİRME

Bayter, M. (2021). Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması ve Erişimi RDA. İstanbul: Hiperyayın PDF
Vedat Gültekin 512-514
Erünsal, İ.E. (2021). Osmanlılarda Kitap Ticareti: Sahaflar ve Kitapçılar PDF
İbrahim Etem Çakır 515-518
Akkaya, M. A., Polat, Ö., Alır Derbent, G. (2022). COVID-19 Salgın Döneminin Kültürel Etkileşim ve Sosyalleşme Mekânı Olarak Halk Kütüphanelerine Etkisi: Normalleşme Süreci için Öneriler Eşliğinde İzmir Örneği PDF
Sinan Güneş 519-523
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##