Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 1987-2001

Yaşar Tonta

Öz

Türk Kütüphaneciliği dergisi 1987 yılından beri yayımlanmaktadır. 1952-1986 yılları arasında yayımlanan Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni’nin devamı olan Türk Kütüphaneciliği 1995 yılında hakemli olmuştur. Bu araştırmada Türk Kütüphaneciliği’«m 1987-2001 yılları arasında yayımlanan sayıları incelenerek, dergide hakemli olmadan önce (135) ve hakemli olduktan sonra (103) yayımla­nan toplam 238 makale bibliyometrik özellikler (sayfa sayısı, makale sayısı, ya­zarlar, makale konuları, atıf yapılan yayınlar, vd.) açısından birbirler'ıyle karşı- laştırılmıştır. Hakemli olduktan sonra derginin her sayısındaki ortalama sayfa sayısı %81 oranında artmıştır. Bir makalenin ortalama uzunluğu %75 artarak 8 sayfadan 14 sayfaya, bir makaledeki ortalama atıf sayısı da %65 artışla 11’den 17’ye yükselmiştir. Türkçe ve İngilizce özeti olan makale oranı %24’ten %96’ya yükselmiştir. Makaleler 42 kurumu temsil eden 94 farklı yazar tarafından kaleme alınmıştır. Makalelerin büyük bir çoğunluğu tek yazarlıdır. En fazla makale ya­yımlayanlar arasında üniversitelerin kütüphanecilik bölümlerine mensup araş­tırmacılar gelmektedir. Makalelelerin %21’i kütüphaneler (halk, üniversite, özel, vd.), %12’si bilgi erişim ve bibliyografik denetim (kataloglama-sınıflama), %8’i ise bilgi teknolojisi ve kütüphane otomasyonu konularındadır. Atıf yapılan top­lam 3204 yayının %53’ünü kitaplar, %42’sini dergiler, %5’ini ise “diğer yayın­lar” (yayımlanmamış çalışmalar, arşiv belgeleri, web sayfaları, vd.) oluşturmak­tadır. En çok atıf yapılan dergiler sıralamasında Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, Türk Kütüphaneciliği, Resmî Gazete, Library Trends, Journal of the American Society for Information Science, Information Technology and Librari- es ve College & Research Libraries dergileri başta gelmektedir. Atıfların çoğu az sayıda çekirdek dergide yayımlanan makalelere yapılmıştır. Bu yönüyle yabancı dergilere yapılan atıfların dağılımı Bradford’un Saçılım Yasasına (1934) uygunluk göstermektedir. Araştırma sonunda Türk Kütüphaneciliği dergisinin karşılaş­tığı sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Türk Kütüphaneciliği Dergisi - Bibliyometrik Özellikler; Türk Kütüphaneciliği Dergisi - Atıf Analizi; Türk Kütüphaneciliği Dergisi - Literatür Eskimesi; Hakemli Dergiler

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##