Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 1992-1993

Selma Alpay Aslan

Öz

Bu bildiri, yazarın Türk Kütüphaneciliği dergisinin yazı işleri sorumluluğunu ta­şıdığı Eylül 1992 - Temmuz 1993 arasında derginin nasıl bir perspektifle yönlen­dirildiği, uluslararası nitelik kazandırılarak LISA’da yer almasının sağlanması ve yapılabilenlerin yanında nelerin gerçekleştirilemediğini kapsamaktadır.


Anahtar Kelimeler


Türk Kütüphaneciliği Dergisi; Library and Information Science Abstracts; LISA

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##