Türk Kütüphaneciliği Dergisi / Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 1982-1986

Mustafa Akbulut

Öz

15’i Milli Kütüphane’de çalışan 35 kütüphaneci, Kasım 1949 yılında Türk Kü­tüphaneciler Derneği’ni kurarak ülkemizin eğitim ve kültürel kalkınmasında ye­ri olan önemli bir harekete öncülük etmişlerdir. Derneğin ilk yaptığı önemli iş ise, “Türk Kütüphaneciler Demeği Bülteni” adıyla dergi çıkarmak olmuştur. Derne­ğimiz, şimdiki adıyla “Türk Kütüphaneciliği”ni 1952 yılından beri kesintisiz çı­karmayı başarmıştır. Derneğimizde 10 yıl kadar Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. Bu sırada dergimizin Yazı işleri Müdürlüğü görevini 1982-1986 yılları arasında yürüttüm. Bu dönemde, derginin kapağını resimli düzenlemek ve yazılara “öz” ve “ abstract” eklemek üzere iki yenilik gerçekleştirilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Türk Kütüphaneciliği; Türk Kütüphaneciler Derneği; Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##