Ellinci Yılında Türk Kütüphaneciliği Dergisi

Necmeddin Sefercioğlu

Öz

Bu yazı, Türk Kütüphaneciler Derneği’nin yayın organı olan Türk Kütüphaneci­ler Derneği Bülteni ile onu sürdüren Türk Kütüphaneciliği dergisinin elli yıllık yayın serüveninin önemli bir bölümünü irdelemektedir. Yazıda, derginin niçin ve nasıl çıkarılmağa başlandığına, ne gibi zorlukların yaşandığına ilişkin bilgiler veriliyor. Yazarın teknik sekreter, yayın yönetmeni ve “TKD adına imtiyaz sahi­bi” olarak derginin yönetiminde yirmi beş yıl süreyle etkin olması, verilen bilgi­lerin önemini daha da artırmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Türk Kütüphaneciliği; Türk Kütüphaneciler Derneği; Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni;Türk Kütüphaneciler Derneği Aylık Haberler Bülteni

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##