Sayısal Kütüphanelerin Tasarımında Sayısal Nesneler: Eğitimi Nasıl Destekleyebilirler?

Nergiz Ercil Çağıltay, Kürşat Çağıltay

Öz

“Tekrar kullanılabilen öğrenme nesneleri” çevrimiçi eğitim dünyasında nesne tabanlı yaklaşımların kullanılması açısından önemli bir gelişmedir. Aynı şekilde, sayısal kütüphane çalışmaları da “sayısal nesneler” olarak adlandırılan nesne tabanlı yaklaşımlardan etkilenmektedir. Bu çalışmanın temel amacı tekrar kullanılabilen öğrenme nesneleri çerçevesinde her iki alandaki gelişmelerin kesiştiği noktayı incelemek ve bu gelişmeler ışığında sayısal kütüphanelerin çevrimiçi eğitim açısından önemini irdelemektir."

Anahtar Kelimeler


Elektronik (Sayısal) Kütüphane; Tekrar Kullanılabilen Öğrenme Nesneleri (TE-KÖN); Çevrimiçi Eğitim; Sayısal Nesneler.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##