Öğretmenlere Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılması Üzerine Bir Çalışma

Serap Kurbanoğlu, Buket Akkoyunlu

Öz

Bilgi toplumunun bireylerine bilgi okuryazarlığı becerilerinin öğretilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yazıda, ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin bilgi okuryazarlığı becerileriyle donatılmalarının gerekliliği tartışılmaktadır. Öğretmenlere bilgi okuryazarlığı becerilerini kazandırmaya yönelik bir çalışma ile bu çalışmadan elde edilen bulgular da aktarılacaktır.

Anahtar Kelimeler


Bilgi Okuryazarlığı; Öğretmen Eğitimi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##