Bir Örgüt Olarak Bilgi Merkezlerinde Yönetim ve Yönetici

Malik Yılmaz

Öz

Çalışmada genel olarak; formel bir örgüt olan ve hizmet üreten bilgi merkezle­rinde yönetim sürecinin nasıl yaşandığı ve yöneticinin bu süreç içindeki rolünün ne olduğu ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada yönetim süreci genel olarak değerlendirilerek, yönetim-bilgi merkezi ilişkisi ve bu nokta­da bilgi merkezi yönetimini etkileyen unsurlar ve yöneticinin süreç içindeki rolü İncelenmektedir.


Anahtar Kelimeler


Yönetim; yönetici; bilgi merkezleri

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##