Bilgiye Ulaşabilmek

Osman Tahsin Ocal

Öz

Kalkınma için gerekli bilgi birikimiyle donatılmış işgücünün yetiştirilmesinde önemli görevi olan kütüphanelerimizde ortak nedenlerden kaynaklanan sorunlar yaşanmakta, başarısız olunmaktadır.Sorunlarımızın kaynaklarından biri, eğitim ve deneyimleriyle toplumun gereksinimlerini karşılayabilecek kütüphane hizmetlerini planlayacak, yönetecek ve üretecek, onun toplumla arasındaki etkili bağları kuracak yetenekleri olan kütüphanecilerin, sorunlarının çözümünü başkalarından beklemeleridir.İkincisi ise, demokrasinin yapısı gereği oluşan ve kültür konularında yeterli bilgisi olmayan elit ve yönetici kesimin, kütüphaneciliğin bir bilim dalı ve meslek olduğunun bilincinden yoksun oluşları nedeniyle, kütüphanecileri ilgilendiren konularda onlara danışmadan ve gerekçelere dayanmadan kendi siyasal ve ekonomik eğilimleri doğrultusunda kararlar alıp, uygulamalarıdır.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##