Teknolojik Gelişmelerin Belge Yönetimine Etkisi ve Arşivlerin Geleceği

Fahrettin Özdemirci

Öz

Bu makalede, kurumlarda belge yönetimi ve arşivler, teknolojideki değişimler bağlamında ele alınmış, sorunlar saptanarak, çözüm önerileri sunulmuştur.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##