Halk Kütüphanelerinin Toplumsal Rolü

Selma Aslan

Öz

Halk kütüphaneleri 19. yüzyılın ortalarında endüstri toplumunun gereksinim duyduğu daha bilgili insan gereksinimine bir yanıt olarak gelişmiştir. 194Gda Birleşmiş Milletler’in benimsediği bilgi edinme hakkı, halkın bilgi edinmesinde önemli rolü olan bu kurumu daha da güçlendirmiştir. Bilgi top-lumunda hala halk kütüphanelerine bir rol düşecek midir? Bu sorunun yanıtı evettir. Tıpkı kitaplar gibi, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin olanakları da orada herkes için var olmalıdır. Bilgi varsılı ile yoksulu arasındaki uçurum büyük kaygı kaynağıdır. Halk kütüphaneleri bu uçurumun kapanması için fırsatlar yaratır. Bilgiye dayalı küresel ekonomik düzenin insanı olan öğrenen birey, basılı ve elektronik kaynaklara erişebilmek için her zaman olduğundan daha fazla halk kütüphanelerine gereksinim duyacaktır.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##