Üçüncü Bin Yıla Girerken Kütüphanelerimiz

Doğan Atılgan

Öz

Bu makalede Türk Kütüphaneciliği tarihsel bakış açısı içinde irdelenmektedir. Enformasyon teknolojisindeki değişikliklerin bilgi uzmanlarına yüklenen sorumlulukları ve değişimleri etkilediği tartışılmıştır. Bununla birlikte bilgi çağında, kütüphane türleri arasındaki denge, standartlar, yasal düzenlemeler ve kültür politikası gibi konulardaki olumsuz etkilerin azaltılması gerekliliği vurgulanmıştır. Sonuç olarak bu konuda bazı önerilere yer verilmiştir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##