Tekstil Endüstrisinin Enformasyon Gereksinimleri: Metodolojik Yaklaşım

Oya Gürdal

Öz

Endüstriyel işletmelerin enformasyon gereksinimlerini ve bu kesimin bilgi merkezlerini kullanma alışkanlıklarını belirlemek üzere çeşitli “kullanıcı incelemeleri” (survey) çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmada da aynı amaçla, Türk tekstil sektörü baz alınarak endüstriyel survey araştırması gerçekleştirilmiştir. Dünyada ve bizde yapılan çalışmalar göstermektedir ki mevcut olan enformasyon kaynakları ve / veya kanallarının varlığı kullanıcılar tarafından bilinmemekte, bu nedenle de gereksinilen enformasyona güçlükle ya da rastlantısal biçimde erişilmektedir. Bununla birlikte endüstriyel aktiviteler için enformasyonun öneminin kavranması ile enformasyon kaynakları I kanalları ve!veya bilgi merkezlerinin oluşumu ve kullanımı arasında önemli bir bağ bulunmaktadır.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##