Kütüphane Otomasyonunda Yazılım Sorunu

Sacit Arslantekin

Öz

Kütüphane otomasyonunda yazılım seçimi, ülkemizde, bir sorun olarak gündeme gelmektedir. Bu yazılımların seçiminden önce, kurumlarm ve çalışanlarının otomasyon konusunda hazırlanmaları gerekmektedir. Yazılım seçimi, daha sonra verilecek hizmetlere de yansıyacağından, üzerinde titizlikle durulması gereken bir noktadır. Kütüphanecilerimizin bu konudaki eksiklikleri ancak, meslek kuruluşlarının, derneklerin ve eğitim kurumlarınm ortak çalışmalarıyla giderilebilir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##