Sayısal (Dijital) Kültürün Korunması: Web Arşivleme

Ahmet Aldemir, Esin Sultan Oğuz

Öz

Web ortamında yaşanan bilgi artışı, beraberinde bu bilgilerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla arşivlenmesi gereğini gündeme getirmiştir. Web’in arşivlenmesi teknik, yasal ve örgütsel boyutları olan çok yönlü bir uygulamadır. Sayısal ortamda üretilmiş bilginin yaşam döngüsündeki her bir aşama, web ortamında yer alan bilgiler için hayati önem taşımaktadır. Dünyada bir çok ülke milli kütüphaneleri öncülüğünde web arşivleme çalışmalarını başlatmış ve bu girişimlerinin yasal bir platforma taşınması için gerekli adımlar atılmıştır. Bu gelişmeler ışığında çalışmamızda, web’in neden arşivlenmesi gerektiğine değinilmiş, web arşivlemede kullanılan belli başlı yaklaşımlar ele alınmış, ulusal ve uluslararası ölçekli web arşivleme çalışmalarına yer verilmiştir

Anahtar Kelimeler


Sayısal (dijital) koruma; Sayısal (dijital) arşivleme, Web arşivleme; Web arşivleri

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##