Bilgi Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi ve Verimlilik

Ayşe Üstün

Öz

Günümüzde turn işletmelerde “toplam kalite yönetimi' adı verilen yeni bir yönetim anlayışı benimsenmektedir. Tüm kurumlarda kaliteli mal ya da hizmet önemlidir. Ancak kaliteyi etkileyen öğeler değişime uğramış, yeni bir anlam kazanmıştır. Kütüphane, arşiv, belge-bılgi merkezleri birer hizmet işletmem türüdürler. Başarı ve performans büyük ölçüde çalışanların beceri ve yeteneklerine bağlıdır. Bu makalede toplam kalite yönetimi, bilgi hizmetleri ve verimlilik ilişkileri tartışılmaktadır.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##