Halk Kütüphaneleri Üzerine Güncel Bir Karşılaştırma

Bülent Yılmaz

Öz

Halk kütüphaneleri toplumsal gelişime bağlı olarak değişmektedirler. Bu değişim halk kütüphaneleri için yeni sorunlar yaratabilmektedir. Halk kütüphaneleri üzerine zaman zaman değerlendirmeler yapmak bu yeni sorunları ortaya çıkarmak için önemlidir.

Bir ülkedeki halk kütüphanesi sistem ve hizmetlerini başka ülkelerin halk kütüphanesi sistem ve hizmetleri ile karşılaştırmak yararlı sonuçlar vermektedir. Bu araştırmada Türkiye'deki halk kütüphanesi sistem ve hizmetleri İngiltere, Hollanda ve Avusturya’daki halk kütüphanesi sistem ve hizmetleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, Türkiye’deki halk kütüphanelerinin nicelik ve nitelik açısından bu ülkelere göre önemli yetersizliklere sahip oldukları anlaşılmıştır.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##