21.Yüzyılda Enformasyon Profesyonellerinin Eğitim ve Öğretiminde Enformasyon Okur-Yazarlığı Standartları

Mesut Yalvaç

Öz

Bu araştırmanın temel amacı 21 .yüzyılda enformasyon profesyonellerinin eğitim ve öğretimindeki temel enformasyon okur-yazarlığı standartlarını araştırmaktır. Bu çalışmada, konu, şu başlıklar ile incelenmiştir: ‘enformasyon ve enformasyon okur-yazarlığı kavramları ’, ‘enformasyon okıır-yazarlığı ve enformasyon tekno­lojisi ilişkisi’, ‘yüksek öğretim ve enformasyon profesyonellerinin eğitim ve öğre­timinde enformasyon okur-yazarlığı ’, ‘enformasyon profesyonellerinin eğitim ve öğretiminde enformasyon okur-yazarlığı standartları ’.


Anahtar Kelimeler


Enformasyon Okur-Yazarlığı—Standartlar; Yüksek Öğretim; Kütüphane ve Enformasyon Bilimi ve Eğitimi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##