Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri ve Türkiye’de Halk Kütüphaneleri: Niceliksel Bir Karşılaştırma

Bülent Yılmaz

Öz

Türkiye, Avrupa Birliği (AB)’nin aday ülkelerinden birisidir. Bu çalışmada, Türkiye’deki halk kütüphaneleri, kütüphane sayısı, derme, personel, kütüphaneci ve kullanıcı unsurları temelinde Avrupa Birliği ülkelerinin halk kütüphaneleri ile niceliksel açıdan karşılaştırılmıştır. Sonuçta, AB için aday ülke olan Türkiye’de halk kütüphanelerinin yukarıdaki unsurlar itibariyle AB ülkelerine göre oldukça yetersiz durumda oldukları anlaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Avrupa Birliği, Halk Kütüphaneleri

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##