Üniversite Kütüphaleri Web Sitelerinin Biçim ve İçerik Analizi: Türkiye’deki Uygulamaya İlişkin Bir Araştırma

Mesut Kurulgan, Fatih Bayram

Öz

Dünyadaki bilgi miktarının giderek artması ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi sürecinde Internet önemli bir mecra oluşturmaktadır. Üniversite kütüphanelerinin web siteleri birçok kullanıcının bilgiye ulaşma noktasındaki beklentilerini karşılamaktadır. Kullanıcıların kütüphane web sitelerinden kolay ve etkin olarak yararlanması kullanıcı tatminini etkilemektedir. Bu çalışmada, Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinin kütüphanelerinin web sitelerinin özellikleri, biçim ve içerik açısından karşılaştırılmaktadır. Üniversite kütüphanelerine ait web sitelerinin her bir ayrı ayrı ziyaret edilmiş ve belirlenen bazı değerlendirme ölçütleri kullanılarak içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmada devlet üniversitelerinin kütüphanelerinin web sitelerinin, vakıf üniversitelerinin kütüphanelerinin web sitelerine göre daha yetkin olduğu ve Internet olanaklarını daha iyi kullandıkları belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Web siteleri, İçerik analizi; Web site değerlendirme; Üniversite kütüphane web siteleri; Üniversite kütüphaneleri; Türkiye

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##