İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Muhasebe Mesleğinin Yapı Taşı

İlkim Mengülerek

Öz

Bu yazı ’nın amacı bir mesleğin kimlik mücadelesini, dernekten odalaşma yolunda harcanan emekleri, izlemiş olduğu yolu ve kısa zamanda nerelere geldiğini ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) ’nın 1990 - 2009 yılları arasındaki kurumsal gelişimi, toplumsal işlevi ve meslek alanına özellikle bilgi ve bilimsellik açısından katkılarını belirlemek olacaktır. 2006’da kurulma kararı alınan Bilgiye Erişim Merkezi (BEM) yalnız İstanbul ’a değil bütün Türkiye ’ye hizmet verir duruma gelmiştir. BEM Türkiye’de yayımlanan muhasebecilik alanındaki bütün kitap ve süreli yayınları toplayıp, düzenleyerek hizmete hazır duruma getirirken belli başlı yabancı yayınları da izlemektedir. Muhasebecilik bibliyografyası (kitap, makale), günlük duyuru bülteni, Mali Çözüm dergisinin dizini, Kütüphane haftalarında yaptığı etkinlikler ve çalışmalarla hizmetlerini geliştirmektedir.


Anahtar Kelimeler


İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası; İSMMMO; Bilgiye Erişim Merkezi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##