Bilgi Merkezleri Çalışanları Kanun Tasarısı Taslağı Üzerine

Osman Tahsin Öcal

Öz

Günümüzde tartışılmakta olan Bilgi Merkezleri Çalışanları için teknik kadro yaklaşımı çağdaş bilgi merkezlerinin tanımı yapılarak değerlendirilmektedir. Tasarlanan yasal değişikliğin ilgili mevzuat, eğitim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki kütüphane ve bilgi merkezlerindeki durum ile birlikte ele alınmasının gerekliliğine değinilmektedir. Ulusal ve uluslararası mesleki standartlar gözetilerek bilgi çağının gereksindiği bir Bilgi Merkezleri Çalışanları Kanununun ortaya çıkacağı savunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler


bilgi merkezleri; bilgi ve belge merkezleri; kütüphaneler; bilgi merkezleri çalışanları; teknik kadro

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##