Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü: Kuruluş Aşaması ve Bugünkü Durumu

Malik Yılmaz

Öz

Çalışmada, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi hakkında kısaca bilgi verildikten sonra, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün (BBY) kurulması için Üniversite ve Fakülte nezdinde yapılan resmi girişimler ve kuruluş aşaması başlangıçtan bölümün açılmasına kadar açıklayıcı bir şekilde ele alınmıştır. Ayrıca Bölüm’ün bugünkü durumu hakkında da bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler


: Atatürk Üniversitesi; Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi; Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi; Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##