Türkiye’de Açık Erişim ve Bazı Ülkelerle Karşılaştırma

Bülent Karasözen, Burcu Umut Zan, Doğan Atılgan

Öz

Bilimsel yayınlara açık erişim düşüncesinin bir ürünü olarak ortaya çıkan kurumsal arşivler ve açık erişimli dergiler, bilgiye erişimin önündeki engelleri kaldırarak, araştırmacılar arasındaki iletişimi güçlendirmekte ve bilgi üretimini hızlandırarak yaygınlaştırmaktadır. Bu bağlamda son yıllarda birçok ülke kurumsal arşiv kurma konusunda çalışma yapmaktadır. Kurumsal arşivlere paralel olarak açık erişimli dergilerin sayıları da hızla artmaktadır. Bu çalışmada, ülkemizde kurumsal arşivler ve açık erişimli dergiler alanında son yıllarda kaydedilen gelişmeler özetlenerek, bazı ülkelerle kıyaslama yapılarak, güncel durumun ortaya konulmakta ve ileriye yönelik önerilerde bulunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler


açık erişim; kurumsal arşivler; açık erişimli dergiler; açık ders malzemeleri

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##