Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve Bir Uygulama: Lider bir Kütüphane Müdürü Seçimi

Murat Yılmaz

Öz

Kütüphane ve bilgi merkezlerinde karşılaşılan problemlerin üstesinden gelmek için kütüphaneciler, çeşitli kararlar almak zorundadır. Karar vermek için kütüphanecilerin öncelikle problemi tanımlaması gerekir. Kütüphanecilerin problemle ilgili net verilere sahip olmaları söz konusu problemin tanımlanmasını ve çözümünü kolaylaştırır. Fakat kütüphanecilerin kütüphane ve bilgi merkezlerinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin veriler bazen karmaşık ve belirsiz bir yapıda olabilir. Kütüphanecilerin karmaşık ve belirsiz bir yapıya sahip bu tür problemlerin üstesinden gelmeleri için güçlü bir yöntemden yararlanması gerekir. Bu yöntem, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) olabilir. Bu araştırmanın temel amacı, AHS yönteminden nasıl yararlanılacağını açıklamaktır. Araştırmamızda ayrıca AHS yöntemiyle lider bir kütüphane müdürünün nasıl seçileceği de açıklanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Analitik Hiyerarşi Süreci; AHS; kütüphane lideri; liderlik; kütüphane müdürü

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##