Kıbrıs Türk Kütüphaneciliğinin Bugünü ve Yarını

Mavişe Pınar Uysal

Öz

Kıbrıs’ın stratejik önemi, tarihte birçok sıkıntılı süreçlerden geçilmesine neden olurken, kültür ve yazın hayatının ise tam aksine zenginleşmesini ve çeşitlenmesini sağlamıştır.

Ulusal düzeyde birçok görevini başarıyla yerine getiren Milli Kütüphane, uluslararası görevlerini yerine getirmede çeşitli sıkıntılarla karşılaşmaktadır. Kuzey Kıbrıs ’taki dokuz bölgede kurulan halk kütüphanelerinin en önemli sorunları, kütüphane hizmetlerine uygun binaya sahip olmamaları ve okul kütüphanesi misyonunu da üstlenmeleridir. Okul kütüphanelerinin geliştirilmesine yönelik, birçok kampanya başlatılmasına rağmen bu girişimlerden olumlu bir sonuç alınamamıştır. Kuzey Kıbrıs’ın sağladığı akademik eğitim olanakları üniversite kütüphanelerini geliştirmiştir.

Kuzey Kıbrıs kütüphaneciliğinin en önemli sorunu uzman kütüphaneci sayısındaki yetersizliktir. Kuzey Kıbrıs’taki kütüphaneciler, 1982 yılından beri Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği (KTKD) altında bir araya gelmektedirler. Kültür Dairesi Müdürlüğü Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği’nin her zaman en önemli destekçisi olmuştur.

Kuzey Kıbrıs’ta kütüphanecilik mesleğinin önemiyle ilgili farkındalıkyaratmak Kuzey Kıbrıs’ta kütüphanecilerinin en büyük hedefidir.

Anahtar Kelimeler


Kıbrıs; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; Kıbrıs Türk kütüphaneciliği

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##