Cinsel Eğitimde Kütüphanelerin Rolü

Murat Yılmaz

Öz

Cinsel sağlık, insan için yaşamsal bir gereksinimdir ve cinsel açıdan sağlıklı olmak içincinsel eğitim gereklidir. Fakat bazı ülkelerde cinsel eğitim yeterli düzeyde verilmemektedir. Cinsel eğitimin yeterli düzeyde verilmediği ülkelerde çalışan kütüphaneciler, cinsel sağlıkla ilgili kitapları kütüphane dermesine katarak ve bunları kullanıma hazır hale getirerek cinsel sağlıkla ilgili bilgi arayan kütüphane kullanıcılarına yardımcı olabilirler. Bu araştırmamızda öncelikle cinsel eğitimin önemi vurgulanmıştır. Daha sonra özellikle gençler olmak üzere tüm bireylerin cinsel eğitim ihtiyacına destek olmak amacıyla kütüphaneler tarafından sağlanacak kitapların seçimi konusu irdelenmiştir. Ardından kütüphane kullanıcılarının söz konusu bu kitaplara fiziksel ve bibliyografik erişiminde karşılaşacakları sorunlar saptanmıştır. Son olarak tüm bu sorunlara ilişkinçözüm önerileri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


eğitim; cinsellik; cinsel kitaplar; kütüphaneciler; kütüphaneler

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##