Türkçe Kütüphanecilik Dergilerinin Atıf Analizi

Doğan Atılgan, Cemal Atakan, Burcu Bulut

Öz

Bilimsel dergilerin uluslararası alanda tanınırlığı, güvenirliliği ve kullanımının ölçülmesinin önemli göstergelerinden biri bu dergilere yapılan atıflardır. Bir der­ginin aldığı atıf oranı o derginin bilimsel değerlendirilmesinin önemli bir ölçütü iken, bir bilimsel makalenin değerlendirilmesinde kullanılan önemli ölçütlerden biri de o makalede kullanılan atıflar ve atıf yapılan yayınların bilimsel değerlen­dirilmesidir. Bu makalede ülkemizde meslek dernekleri tarafından yayınlanan ve uluslararası alan indekslerinde taranan iki kütüphanecilik/ bilgi ve belge yöneti­mi dergisinde yer alan hakemli makalelerde yapılan atıfların analizi yapılmakta­dır

Anahtar Kelimeler


Atıf analizi; Kütüphanecilik dergileri; Bilgi ve belge yönetimi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##