Etik İlkeler ve Davranış Kuralları Açısından Bilimsel Etik Kurullarının Gerekliliği

İbrahim Ortaş

Öz

Bu makalede bilimsel çalışmaların etik kurallar çerçevesinde yapılmaması durumunda ortaya çıkan sorunların yansımaları ve sonuçları üstünde durulmakta ve bunların önlenmesi için Bilimsel Etik Kurullarının gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. Bu bağlamda TÜBİTAK bünyesinde ilgili bir merkezin kurulmasından sonra TÜBA tarafından 1 Aralık 2001 tarihinde açıklanan "Bilimsel Araştırmalarda Etik ve Sorunları" başlıklı raporda yer alan 6 temel ilke ve “Davranış Kuralları” hakkında bilgi verilerek makale sonlandırılmaktadır.


Anahtar Kelimeler


etik; bilimsel etik; bilimsel etik kurulları

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##