Bilimsel Bilginin Görünürlüğü: Hacettepe Üniversitesi’nde Açık Erişim Farkındalığı

Korhan Levent Ertürk, Mehmet Emin Küçük

Öz

Bilimsel iletişimin en önemli paydaşı olan bilim insanları, bilimsel bilgilerinin görünürlüğünü artırabilmek için bilimsel eserlerini Web sayfalarında ve/veya açık erişim arşivlerinde depolamaya ya da açık erişim dergilerinde yayınlamaya
başlamışlardır. Uluslararası açık erişim arşivlerinde yaklaşık 14 bin Türkiye kaynaklı bilimsel içerik bulunmaktadır. Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının açık erişim farkındalığını belirlemek, kurumsal açık arşivlerin etkin
kullanımını konusundaki görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Veriler, Hacettepe Üniversitesi’nde tam zamanlı çalışan öğretim üyelerinden elektronik anket yoluyla elde edilmiştir. Bulgulara göre öğretim üyelerinin en azından yarısının (%50) açık erişim farkındalığına sahip olduğu tespit edilmiştir. Farkındalığı olan öğretim üyeleri yüksek bir çoğunlukla (%92) yayınlarının kendi üniversitelerinde
yapılandırılabilecek kurumsal açık arşivlerde yer almasına istekli görünmüşlerdir. Anket çalışmasının sonucu olarak, ülkemizde, kısa bir zaman aralığında bilimsel bilginin görünürlüğünde özellikle kurumsal açık arşivlerde makale ve bildiri ağırlıklı olmak üzere farklı türlerde bilimsel içerik depolanması gerçekleştirilebilecek, işlevselliklerinde artış sağlanabilecektir.


Anahtar Kelimeler


bilimsel iletişim; açık erişim; kurumsal arşivler; kurumsal açık arşivler; ulusal açık bilgi sistemi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##