2023 Türkiye Vizyonu, Halk Kütüphanesi Politikaları ve Çemişgezek : Batı Ülkeleri ve Türkiye Halk Kütüphanelerinin İşlevsel Açıdan Bir Karşılaştırması

Selma Alpay Aslan

Öz

Batı ülkelerinde ve Türkiye'de halk kütüphanelerinin mevcut durumu ve uygula­nan politikalar medyada yer alan haberler, resmi politika belgeleri ve literatüre dayalı olarak gözden geçirilmiş ve Türkiye'nin halk kütüphanesi politikası irde­lenmiştir. Anahatları ile Avrupa ile aynı paralelde hareket ettiği izlenimi vermek­le birlikte, Türkiye'de geçmişten gelen boşluğun göz ardı edilmesi ve halk kütüp­hanelerinin toplumsal içe alma, varsılla yoksul arasındaki uçurumu azaltma, hal­kı yaşam boyu öğrenme olanaklarından yararlandırma gibi konularda oynayabi­leceği sosyo-ekonomik rolden çok, ağırlıklı olarak, kültürel boyuta yoğunlaşma­ları nedeniyle bilgi toplumuna dönüşüme potansiyel katkılarının yeterince değer­lendirilmediği sonucuna varılmıştır.


Anahtar Kelimeler


halk kütüphaneleri; halk kütüphanesi politikaları; Türkiye'de halk kütüphanesi hizmetleri; halk kütüphanelerinin sosyo-ekonomik rolü

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##