Görme Engelli Kullanıcılar İçin Erişilebilir Kütüphaneler: Kütüphanecilere Yönelik Pratik Öneriler

Devney Hamilton, Burcu Keten

Öz

Bu makale, üniversite kütüphanelerindeki bilgi kaynaklarının görme engelli kul­lanıcılar için erişilebilir hale getirilmesine ilişkin temel bilgi sunmaktadır. Maka­lede, görme engelli kullanıcıların bilgiye erişim yöntemleri; diğer kullanıcılarla eşit haklara sahip olmalarına imkan verecek şekilde bilgi hizmeti sunmak için gereken malzeme, donanım, yazılım ve personel desteği konu edilmiştir. Çalışma­da yer verilen kütüphanecilere yönelik pratik öneriler, 18 görme engelli kullanıcı ile medya, kütüphane hizmetleri ve bilgi erişim konusunda uzman kişilerle yapılan görüşmelere dayanmaktadır.


Anahtar Kelimeler


görme engelli kullanıcılar; üniversite kütüphaneleri, bilgi erişim

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##