Bilimsel etik ve intihal

Nazan Özenç Uçak, Hatice Gülşen Birinci

Öz

Bu makalede bilimsel iletişim ve etik konuları ele alınmakta ve bilimsel alanda görülen etik dışı davranışlar incelenmektedir. Özellikle intihal konusu üzerinde durularak, intihalin ne olduğu, türleri, yapılış nedenleri, internetin intihal üzerine etkisi ve önlenmesi konusunda yapılabilecekler irdelenmektedir. İntihalin önlenmesinde kullanılan yazılımlar tanıtılmaktadır. Sonuç olarak eğitimin önemi ve kütüphanecinin rolü üzerinde durulmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Bilimsel etik; İntihal.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##